Tehnični plini TPJ

Tehnični plini TPJTPJ oskrbuje podjetja z naprednimi tehnološkimi rešitvami tako v baznih kot tudi predelovalnih panogah. Pravilna uporaba tehničnih plinov in uvajanje inovativnih tehnologij omogočajo podjetjem varčevanje z energijo, povečanje avtomatizacije, imajo večje jamstvo za doseganje optimalnih delovnih pogojev, zmanjšanje stroškov in vpliva na okolje, povečanje kakovosti in varnosti.
CO2
ARGON
MIX ARGON/CO2
KISIK
ACETILEN
DUŠIK
HELIJ
INTERNAL